24. märtsi Suunatud uurimusliku õppe tutvustuspäeva ülevaade

24.märtsil toimus Tartus suunatud uurimusliku õppe tutvustuspäev, mis oli mõeldud algklasside õpetajatele. Tutvustuspäevale oli osalejad tulnud üle Eesti, väga mitmetest erinevatest paikadest. Rõõm oli näha, et paljudest koolidest tuldi tiimidena, et siis üheskoos avastusõpet oma koolides praktiseerima hakata. Osalejate tutvustamisel selgus, et mõned õpetajad olid juba varem suunatud uurimusliku õppega põgusalt kokku puutunud, üksikud isegi juba rakendavad seda oma koolis. Enamik õpetajaist väitis siiski, et tulidki tutvumispäevale „avastama“ – et aimu saada, mis see avastusõpe ikkagi täpsemalt on! Tutvustuspäev algas