Mida ma kuulen, ma unustan;

mida ma näen, ma mäletan;

aga mida ma teen,

sellest ma saan aru.

(Konfutsius 451 eKr)

 

MTÜ Eesti Avastusõppe Liit asutati novembris 2013. Avastusõpet ehk suunatud uurimuslikku õpet rakendatakse Eesti lasteaedades ja koolides alates 1999.aaastast.

Avastuslik õppeviis suunab last küsimuste ja juhendamise abil võimalikult iseseisvale teadmiste hankimisele ja arusaamisega õppimisele. Kuna tegu on aktiivõppe meetodiga, saab laps osaleda õppetegevuses, mis pakub talle aktiivset tegutsemist ja avastamisrõõmu. Oluline koht on mõistmisel, sest lapse puhul ei piisa vaid kuulamisest, meeldejätmisest ja vastamisest. Mõtestatud teadmised tekivad lapsel siis, kui ta saab vaadelda, katsetada, võrrelda ja mõõta.

Avastusõppe  meetodi kaudu saab rakendada ellu üldõpetuse printsiipidele toetuvat koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklikku õppekava.